LIÊN HỆ

Quí vị dể dàng liên lạc với chúng tôi qua nhiều cách:

OFFICE PHONE : 1-(858) 480-7897

(Monday- Friday; 9.00 am- 5.00pm; Pacific time )
EMAIL : admin@bangtiensi.com; info@bangtiensi.com
(24/7, anytime )
LIVE CHAT: Trên website
OFFICE LOCATION :

Hello Art ! Printing Corp ( USA)
BANGTIENSI- Vietnamese Section

 San Diego, California, United States of America

FORM ONLINE

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

  • Chúng tôi chỉ liệt kê các Trường được nhiều khách hàng lựa chọn.Xem tại trang DANH SÁCH TRƯỜNG
  • Nếu không có Trường mà Bạn cần thì liên hệ trược tiếp để chúng tôi kiểm tra trong database : info@bangtiensi.com
  • Nếu trong database cũng không có, thì bạn hãy scan tấm bằng và bảng điểm thật cho chúng tôi.